Tag Archives: มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุด

วีดีโอท่องเที่ยวมหาวิหารคาร์นัค

มหาวิหารคาร์นัคเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดของอียิปต์ เป็นมหาวิหารที่บอกเรื่องราวและร่องรอยแห่งอารยธรรมที่แท้จริงของอียิปต์โบราณทางด้านศิลปะ และวัฒธรรมของคนในยุคนั้น
12

มหาวิหารคาร์นัค

มหาวิหารคาร์นัคสร้างโดยฟาโรห์เซซอสตริสที่ 1 กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 12 อันปรากฏหลักฐานเก่าแก่ที่สุดอยู่ในหมู่วิหารของเทพอะมอนรา คือห้องบูชาเทพอะมอนรา และห้องแท่นบูชาเรือศักดิ์สิทธิ์ของเทพอะมอน