วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอท่องเที่ยวมหาวิหารลักซอร์

เป็นวิหารที่สร้างโดยฟาโรห์ในสมัยอียิปต์โบราณหลายพระองค์ โดยในส่วนหน้ามีเสาโอเบลิสก์ตั้งอยู่ เดิมเคยมี 2 ต้น แต่ในสมัยพระเจ้ามูฮัมหมัดได้ส่งไปเป็นของขวัญให้ฝรั่งเศส 1 ต้น

วีดีโอท่องเที่ยวมหาวิหารคาร์นัค

มหาวิหารคาร์นัคเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดของอียิปต์ เป็นมหาวิหารที่บอกเรื่องราวและร่องรอยแห่งอารยธรรมที่แท้จริงของอียิปต์โบราณทางด้านศิลปะ และวัฒธรรมของคนในยุคนั้น

วีดีโอท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของกรุงไคโร

พิพิธภัณฑ์ของกรุงไคโร Museum of Cairo นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของโลกที่เก่าแก่ที่สุดมานานและมีชื่อเสียง ของประเทศอียิปต์ เนื่องจากเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุโบราณที่ถูกค้นพบจากที่ต่างๆ

วีดีโอท่องเที่ยวมหาวิหารอาบุซิมเบล

วิหารอาบูซิมเบล (Abu Simbel) เป็นวิหารสร้างโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 เป็นวิหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอียิปต์ อยู่ใกล้เขตแดนประเทศซูดาน มีขนาดใหญ่มาก

วีดีโอท่องเที่ยวมหาสฟิงซ์แห่งอียิปต์

มหาสฟิงซ์ของอียิปต์ และ พีระมิดคาเฟร ในหมู่พีระมิดแห่งกิซ่า เป็นพันธุ์สัตว์ประหลาด ในตำนานไอยคุปต์วิทยา ที่เราเรียกว่า แอนโดรสฟิงซ์ (Andro-Sphinx) เป็นการผสมกันระหว่างมนุษย์กับสิงโต

วีดีโอท่องเที่ยวเมือง Sakkara

เมือง Sakkara เป็นเมืองที่มีปีรามิดขั้นบันได (step pyramid) ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกของพระองค์คือ อิมโฮเทป สร้างโดยการสร้างฐานสี่เหลี่ยมก่อน แล้วต่อเพิ่มขึ้นอีกทีละชั้นจนครบ 6 ชั้น

วีดีโอท่องเที่ยวหมู่พีระมิดแห่งกีซ่า

หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า (Giza Pyramid Complex) ประเทศอียิปต์ มีมากมายหลายแห่งด้วยกัน แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดจนอาจนับเป็นตัวแทนของพีระมิดอียิปต์ทั้งมวล ได้แก่ หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า ซึ่งประกอบไปด้วยพีระมิตต่างๆ
memphis-1

วีดีโอท่องเที่ยวเมืองเมมฟิส

เมืองเมมฟิสเป็นเมืองที่บูชาเทพเจ้าพทาร์ ซึ่งมีวิหารอันยิ่งใหญ่คือ Hout-ka-Ptah ซึ่งเขียนและออกเสียงในภาษากรีกเป็น Ai-gy-ptos หรือ ไอยคุปย์ ซึ่งได้กลายมาเป็น อียิปต์

วีดีโอท่องเที่ยวมหาวิหารลักซอร์

เป็นวิหารที่สร้างโดยฟาโรห์ในสมัยอียิปต์โบราณหลายพระองค์ โดยในส่วนหน้ามีเสาโอเบลิสก์ตั้งอยู่ เดิมเคยมี 2 ต้น แต่ในสมัยพระเจ้ามูฮัมหมัดได้ส่งไปเป็นของขวัญให้ฝรั่งเศส 1 ต้น

วีดีโอท่องเที่ยววิหารฮัทเชปสุต

วิหารฮัทเชปสุตถือว่าเป็น มหาวิหารที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิหารกอธิกที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ และยังเชื่อกันอีกว่าลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิกภายในมีความสวยงามที่สุดในทวีปยุโรป